Goedkoop Verhuisbedrijf

Verhuizen & Opslag

Verhuizen

“Een goedkoop verhuisbedrijf kan alles vervoeren en behandelt uw spullen met zorg en respect. Voor u de normaalste zaak van de wereld en voor ons uiteraard ook. Wij verhuizen zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag, zoals ú dat wilt!”

Een kwalitatieve, veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame dienstverlening tegen marktconforme prijzen staat bij B&O Verhuisservice hoog in het vaandel.
Deze uitgangspunten, nooit nee-verkopen, flexibel zijn, meebewegen met de klant zijn sterke karaktereigenschappen van onze organisatie, voorheen, nu en in de toekomst. Wij zijn een goedkoop verhuisbedrijf en hebben onze tarieven gehanteerd op de m3 van onze wagens en de meeste scherpe prijs op de markt.


Opslag

Het kan voorkomen dat u uw oude huis eerder moet verlaten dan dat uw nieuwe woning kan betrekken. Of u heeft een verbouwing. Of misschien wordt u wel voor uw werk naar het buitenland uitgezonden.

Voor deze en nog vele andere zaken, kunt u altijd gebruik maken van onze opslag en verhuisservice.

Wegens huur van grote ruimtes kunnen we voordelige tarieven hanteren; er is dus altijd ruimte genoeg om al uw spullen veilig bij ons onder te brengen. Wij garanderen u dat uw spullen bij ons in goede handen zijn.

Move & Warehousing


Move

“A cheap moving company can provide everything and treat your belongings with care and respect. Before the most normal thing in the world and for us of course. We move seven days a week, twenty four hours a day, the way you want to! ”

A high quality, safe, reliable, affordable and sustainable services at market prices stands at B & O Verhuisservice paramount.
These principles, never lost sales, are flexible, move with the customer are strong characteristics of our organization, before, now and in the future. We are a cheap moving company and have handled our rates on the m3 of our cars and the most competitive price on the market.


Warehousing

It may happen that you should rather leave your old home than it can involve your new home. Whether you have a renovation. Or maybe you will be sent abroad for your work.

For these and many other things, you can always use our storage and relocation service.

Because renting large spaces we can handle economical rates; so there is always enough space to bring safe with us under all your stuff. We guarantee that your belongings are in safe hands.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *